yükleniyor
Search Compare Wishlist Sepetim ₺0

Osmanlının son zamanlarında yetişen büyük din alimi Hamdi Yazır 1878 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Annesi Fatma hanım, babası da Numan Efendi ismiyle tanınan alim bir şahsiyettir. İlk ve orta öğrenimini Elmalıda tamamladı. Medrese tahsiline İstanbul'da başladı. Kayserili Mahmud Hamdi Efendi den icazet aldı. Daha sonra Beyazıt Camii'nde dersiam olarak ders vermeye başladı. Arapça, Farsça ile birlikte Fransızcayı ve hattı öğrendi. Meşrutiyetin ilanı üzerine Antalya'dan milletvekili seçilip meclise girdi. Daha sonra Ankara'da faaliyete geçen Şeriyye ve Evkaf nazırlığına girdi.Medreselerin kapanmasıyla açıkta kaldı. 27 Mayıs 1942'de vefat etti.

Derin bilgili,geniş düşünüşlü idi. Asrındaki İslam uleması içinde çok nadir bir şahsiyet idi. Kanaat ve ictihadlarına büyük itimadı vardı. Bu hususta yalnız bile kalsa fikir ve kanaatlerinde en ufak bir sarsıntı bile arız olmazdı. En zor meseleler onun keyfini getirirdi. Son zamanlarda tamamiyle zahidane bir hayata girmişti. İslam alemi için büyük bir ziya olan Elmalılı Hamdi Yazırı rahmetle anıyoruz. (Yeni Rehber Ansiklopedisi, İslam Türk Ansiklopedisi)

Filtreyi kaldır
Kategoriler