yükleniyor
Search Compare Wishlist Sepetim ₺0
1652 senesinde Aydosta doğdu.On yaşında Abdülbaki Efendinin terbiyesi altına girdi.Ondan yedi sene mantık,beyan,fıkıh, kelam,tefsir ve hadis dersleri aldı.Okuduğu bütün eserleri el yazısı ile yazdı. Daha sonra hocası tarafından Bursaya, oradan Üsküp şehrine gönderildi. Burada insanlara vaaz ve irşatta bulundu. hocasının vefatının ardından Bursaya döndü.Daha sonra II.Mustafanın daveti üzerine Edirneye gitti. Şamda üç sene kaldıktan sonra Üsküdara geldi. Bu sırada otuza yakın eser yazdı. Daha sonra işaret üzere tekrar Bursaya döndü.Ömrünün son günlerini evinde eser yazmakla geçirdi. 1725 yılında 75 yaşında iken vefat etti. Eserlerinden bazıları: Tefsiri Ruhul Beyan, Şerhi Muhammediyye, Şerhi Mesnevi, Şerhi Bostan, Huccetül Baliğa, Risale-i Vahdeti Vücud,Divan...
Toplam 0 ürün bulundu, sayfa 1/0
Sırala
Sayfada
ürün